Løsninger til boligforeninger

Det er sådan, at jo flere der går sammen for at købe den samme vare, desto bedre rabat kan der opnås. Det gælder også for bredbånd, og her kan der være fordele i at gå sammen, så prisen presses i bund.

I mange boligforeninger vil betalingen blive en del af fællesudgifterne eller blive fordelt på de enkelte husstande, alt efter hvilken løsning, der vælges. Det er noget, der også genkendes som det, der skal betales til de fællesantenner, der som regel altid er sådanne steder.

Fordelen kan som sagt være, at der kan spares på den enkeltes regning, men det er stadig vigtigt, at den forbindelse, der vælges, er stabil. Det skal være sådan, at samtlige beboere kan være online, uden hastigheden forringes, og det gælder både for upload og download. Foreningerne skal derfor være opmærksom på at finde en udbyder, der kan sikre et stabilt netværk til mange husstande på en gang.

Desuden skal der kigges på behov. Selvom der måske er flere, der ikke mener, de personligt har et behov, for en meget hurtig opkobling til nettet, fordi de ikke selv bruger det så meget, så er det vigtigt at sørge for en hurtig opkobling. Det vil ikke kun glæde dem, der bruger nettet til streaming eller gaming, men det vil også gøre boligforeningen mere attraktiv for nye beboere.

Der kan også vælges en løsning, hvor alle husstandene får leveret deres bredbånd fra den samme udbyder, men hvor hver enkelt selv kan vælge mellem forskellige hastigheder. Det giver den fordel, at den enkelte selv kan tilrettelægge sit abonnement og få lige det, han eller hun har brug for. Det åbner samtidig op for, at den enkelte husstand fri kan justere sit abonnement efter behov, og det giver samtidig mulighed for, at en ny beboer kan få lige den opkobling, der er behov for.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *